Doprava zdarma

Reklamační řád

Postup vracení zboží

Do 30 dnů ode dne doručení můžete zboží vrátit. V neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. ( = číslo Vaší objednávky). V detailu objednávky v Účtu uživatele je ke stažení reklamační formulář pro zásilku, který stačí vyplnit a přiložit k vrácenému zboží.

Zaplacenou částku Vám vrátíme na účet, potřebujeme jen kompletní číslo Vašeho bankovního účtu, na který Vám nazpět zašleme zaplacenou částku.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

TME solutions s.r.o.
Vrchlického 824
411 17 Libochovice

Jakmile zboží dorazí, vrátíme Vám zaplacenou částku na uvedený účet.

 

Postup uplatnění reklamace poškozeného zboží

Reklamace je možná pouze emailem, a to na adrese obchod@gafu.cz, kam, prosím, zašlete níže uvedené údaje

  • Číslo objednávky, jež obsahovala reklamované zboží (seznam Vašich naleznete v Účtu uživatele).
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
  • Fotografie poškozeného zboží a balíku, ve kterém dorazilo.

 

Kompletní reklamované zboží zašlete zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

TME solutions s.r.o.
Vrchlického 824
411 17 Libochovice

 

K reklamaci, prosím, uveďte, jaké řešení preferujete. Na výběr je ze dvou možností:

  • Vrácení peněz (v takovém případě připojte rovněž kompletní číslo Vašeho bankovního účtu, na který zaplacenou částku zašleme)
  • Výměna zboží (výměnu zboží nemůžeme garantovat, ale budeme se maximálně snažit)

 

Vyrozumění o reklamaci Vám zašleme co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace Vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

Zboží zaslané na naši adresu bez předchozího vysvětlení, bude obratem odesláno nazpět.

 

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu
z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na obchod@gafu.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.